Mötas i skolan

Dagens gymnasieskola i Malmö präglas tyvärr av en stark uppdelning och är organiserad på ett sätt som förstärker segregationen gällande såväl kön, klass som etnicitet. Detta har delvis sin grund i den gymnasieorganisation som innebär att många skolor blivit renodlat studie- respektive yrkesförberedande, något som vi vill förändra.

Gymnasieorganisationen och antagningssystemet ska utformas på ett sätt som medvetet blandar elever med olika klassbakgrund, kön och etnicitet. Det fria skolsöket till gymnasieskolor leder till att många elever inte får plats i sin hemkommuns gymnasieskolor, utan tvingas välja en skola i annan kommun, eller en privat.

Vänsterpartiet vill att elever från Malmö ska garanteras plats på en kommunal gymnasieskola inom kommunen.

Kopiera länk