Öppna förskolan 

Öppna förskolor är mycket en viktig mötesplats för föräldrar och barn. Särskilt i en stad som Malmö med hög barnfattigdom. De öppna förskolorna fungerar ofta som en bro in till den ordinarie förskolan när barnet blivit lite äldre.

Vänsterpartiet vill satsa på fler öppna förskolor och säkerställa att de arbetar aktivt med både med genus och HBTQIA+-perspektiv för att inkludera alla familjer.

Kopiera länk