Rätt till identitet, rätt till språk

Malmö är en stad där över hälften av alla barn under 18 år har ett annat modersmål än svenska. Det är en resurs vi måste ta tillvara.

Alla elever har rätt till undervisning på lika villkor och därför vill vi att alla ska få undervisningen på det språk var och en behärskar bäst. Rätten till sitt modersmål handlar om rätten till sin identitet och ska inte villkoras. Vi vill därför ta bort regeln om att det måste finnas fem barn i en språkgrupp för att modersmål ska ges. En bra språkförståelse på modersmålet är en förutsättning för lärandet. Vi vill att undervisning i och på modersmålet samt studiehandledning på modersmålet ska vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Alla förskolor och skolor måste se flerspråkigheten som en resurs. Det är viktigt att bedriva flerspråkig undervisning för att få aktivt flerspråkiga medborgare. Vi vill stärka modersmålsstödet redan från förskolan, även förskolebarn har rätt till modersmålsstöd med pedagoger som kan språket.

Kopiera länk