Satsa på fritidshemmen

Vänsterpartiet vill satsa mer resurser på fritidshemmen. Det ska finnas möjlighet att bedriva en bra pedagogisk verksamhet och garantera barnens rätt till en meningsfull fritid. Antalet barn i grupperna måste kraftigt minskas.

Vi vill att rätten till fritidshem även ska gälla arbetslösas och föräldraledigas barn. Många föräldrar arbetar idag på arbetstider när fritidshemmen är stängd. För att barn till dessa föräldrar ska få en trygg fritid behövs fritidshem på kvällar och helger.

Kopiera länk