SFI som passar var och en

Vänsterpartiet vill att SFI-undervisningen bedrivs i kommunens egen organisation, med stort elev- och personalinflytande. En kommunal SFI-verksamhet ger möjlighet till bättre långsiktigt kvalitetsarbete.

Det är också viktigt att SFI-undervisning kan kombineras med studier i andra ämnen och arbetsmarknadsaktiviteter. SFI-utbildningen ska både ge ett yrkesspråk och ha ett demokratiskt medborgarperspektiv.

SFI-verksamheten måste organiseras i mindre enheter på olika skolor i kommunen. Vi vill satsa mer ekonomiska resurser på SFI och säkerställa kvaliteten.

SFI-undervisningen behöver ett förstärkt genusperspektiv. I samhället finns föreställningar om att kvinnor från andra länder inte arbetar och det begränsar tillgången till SFI. Alla har rätt till SFI och alla har rätt till vägledning till ett arbete.

 

Kopiera länk