Skolan är ansvarig för skolarbetet

Det är skolan som ska ta ansvar för undervisningen och att eleverna får de kunskaper de har rätt till. När ansvaret för undervisningen förskjuts mot hemmet ökar segregationen. Eleverna ska ha professionellt stöd till sitt lärande. Hemläxor förlänger skoldagen för eleven och minskar ofta lusten att lära. Fritidsintressen, vänner och familj utgör centrala delar för barns och ungas uppväxt och måste också ges utrymme.

I Vänsterpartiets Malmö klarar skolan sitt uppdrag på skoltid och hemläxor ska inte finnas. I de fall eleverna inte hinner med sitt skolarbete på skoltid måste alla skolor erbjuda läxhjälp. Skolan får inte förlita sig på att föräldrarna kan ge det stödet. 

Skolverksamheten ska vara avgiftsfri. Inga former av smygavgifter, som till exempel busspengar eller matsäck till utflykten, ska accepteras.

Kopiera länk