Vuxenutbildning – en ny chans

Alla har rätt att utvecklas och förkovra sig under hela sitt liv oavsett kön, ålder, klass, funktionsförmåga eller etnicitet. Bra utbildning är ett sätt att minska klyftorna. Kommunens vuxenutbildning bör satsa på uppsökande verksamhet i sin studie- och yrkesvägledning för att kunna nå de Malmöbor som har de största behoven.

Validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet är en rättvisefråga. Validering är viktig för Malmöbor med utländska utbildningar, men metoden lämpar sig lika väl för vidareutbildning av kommunens befintligt anställda. Detta gäller särskilt i yrken med företrädesvis lågavlönade kvinnor med kort utbildningstid som har en gedigen yrkeserfarenhet.

Vuxenutbildning kan anpassas efter arbetslivets och människors förutsättningar istället för att göra tvärtom. Lärande på arbetsplatsen, ett kompetensutvecklingsprogram som innebär att personal får studera och uppgradera sin behörighet under arbetstid, är ett exempel som finns i Malmö.

Kopiera länk