Arbetsmiljön inom socialtjänsten

Socialtjänsten i dagens Malmö är underbemannad. Vi vill se fler socialsekreterare, bättre arbetsmiljö och stöd för personalens professionalitet.

Vi vill att Malmö stad som arbetsgivare ska ha ett tätare samarbete med fackliga organisationer och skyddsombud, och att resurserna motsvarar kraven i verksamheten. Personalen måste ges möjlighet att göra ett bra jobb.  Det blir bättre för brukaren, den anställda och samhället i stort.

Kopiera länk