Bekämpa våld och otrygghet 

Sverige har länge varit ett land med lägre kriminalitet än andra länder. Det har en direkt koppling till att vi haft ett starkt välfärdssamhälle med relativt små klyftor. Idag förändras det i rasande tempo och klyftorna ökar. Jämlikhet är den bästa medicinen mot kriminalitet.

Att fler människor känner sig inkluderade i vårt gemensamma samhälle skapar en trygg stad. Det är ett fåtal som står för det mesta av våldet i Malmös gaturum. Vänsterpartiet vill fokusera insatser på dessa individer så att de får hjälp att lämna det kriminella livet. Vi ser också att en öppen stad där människor rör sig är mycket effektivare än övervakning och kontroll.

Socialt förebyggande arbete har länge fått stå tillbaka i budgetprioriteringar, vi vill lyfta fram det arbetet som avgörande för att skapa en trygg stad för alla. Vi vill också stärka det feministiska brottsförebyggande arbetet då vi vet att machoideal och destruktiva maskulinitetsnormer bidrar till våldsbrott.

Kopiera länk