Bryt ofrivillig ensamhet

Vänsterpartiet Malmö vill bryta ofrivillig isolering i kommunen. Vi vill utveckla fler typer av boenden som fler kan ha tillgång till och ha en välfungerande färdtjänst. Mötesplatser och kommunalt bekostad ledsagning för äldre är viktiga insatser för att höja livskvaliteten.

Äldre med utländsk bakgrund kan behöva särskilda mötesplatser där deras modersmål talas och vårdinsatser av personal med matchande språkkunskaper. Likaså kan HBTQIA+ personer ha behov av särskilda mötesplatser för att kunna leva ett fullgott liv på ålderns höst.

Kopiera länk