Försörjningsstöd vårt ekonomiska skyddsnät

Alla människor har rätt till ett gott liv. De som är beroende av samhällets stöd för sin dagliga försörjning, ska ha rätt till ett värdigt liv och möjlighet att råda över sin ekonomi.

I kontakten med socialtjänsten är individen i en beroendesituation. Rättssäkerheten måste därför fungera. För att fylla en motiverande funktion krävs personliga möten med handläggare som inte byts ut.

Vänsterpartiet vill utveckla ett system för klagomålshantering där socialtjänstens brukare kan känna sig trygga i att klaga utan rädsla för repressalier.

Ekonomin hindrar många barn och vuxna att delta i fritidsaktiviteter som idrott och kultur. Barnets bästa enligt socialtjänstlagen måste respekteras, inte endast i teorin, utan i mötet med barn och barnfamiljer. Vänsterpartiet vill höja försörjningsstödsnormen för barnfamiljer i Malmö.

Kopiera länk