Inflytande över sin omsorg

I Vänsterpartiets Malmö vill vi att behoven hos de som behöver kommunens omsorg ska stå i centrum. Malmö stad ska därför arbeta aktivt med brukarinflytande, i dialog i det dagliga arbetet och genom att systematiskt efterfråga vad de som är i behov av omsorgen tycker. 

Ideella intresseföreningar gör ett ovärderligt arbete och det vill vi att kommunen ska stödja och uppvärdera. 

Kopiera länk