Missbruksvård

Kampen mot missbruk är ett samhällsansvar. Kommunen bör på alla sätt verka för att människor inte fastnar i missbruk och att de som gjort det får professionell hjälp och vård.

Rätten till vård får inte ifrågasättas och ska erbjudas så att kvinnor och män har lika möjligheter att bli fria från missbruk.

Ett angeläget område för tidiga insatser är stöd till missbrukares anhöriga, inte minst till barnen.

Socialtjänsten och sjukvården ska stödja och samarbeta med brukarorganisationer och självhjälpsgrupper. Socialtjänsten ska ha resurser att göra individuella uppföljningar.

Kopiera länk