Personalen är grunden

Kompetent personal är verksamhetens främsta resurs. Vi vill anställa fler, ta bort otrygga anställningar och öka personalinflytandet. Vi inser att det krävs stora satsningar. Genom bra anställningsvillkor och löner blir det lättare att rekrytera personal och högre kvalitet på vården. 

Vi vill garantera alla som genomgår och klarar undersköterskeutbildningen en tillsvidareanställning på heltid. Vi vill värna rätten att anmäla missförhållanden utan att det påverkar anställningstryggheten, det ska även gälla tim- och visstidsanställda. Privatiseringarna inom assistansverksamheten har lett till fler otrygga anställningar och miljardvinster för företagen på skattebetalarnas, personalens och brukarnas bekostnad. Vi ser därför återkommunalisering av detta område som prioriterat. 

Kopiera länk