Starta fler trygghetsboenden

Åren framöver ökar antalet äldre i Malmö, men kommunen ligger illa till vad gäller äldreboenden och den ordinarie bostadsmarknaden visar ingen vilja att skapa bostäder där äldre med lägre pensioner kan åldras med bibehållen självständighet.

Vänsterpartiet kräver en konkret plan för hur Malmös gamla ska erbjudas olika boendeformer utifrån sina behov och önskemål.

Ökningen av antalet äldre som kommer de närmaste åren skapar ett behov av fler särskilda boenden. Vänsterpartiet att fler trygghetsboenden för äldre startas, dels trygghetsboende som förmedlas via Boplats Syds kö och dels trygghetsboenden som tilldelas efter behov och biståndsbedömning. 

Kopiera länk