Stöd till barn och ungdomar

Många barn befinner sig dagligen i en påfrestande uppväxtmiljö, där de utsätts för misshandel, bevittnar våld mot sin ena förälder och/eller får ta konsekvenser av missbruk i familjen.

Det finns barn och ungdomar som utsätter andra för brott och sig själva för allvarliga risker. Anmälningar om barn som far illa måste tas på allvar, liksom barns behov av stöd och skydd. Det förebyggande arbetet får aldrig stå tillbaka för tvångsinsatser och omhändertaganden.

Samverkan kring Familjens Hus är ett bra exempel på hur barnfamiljer som är i behov av stöd kan nås. Barn och ungdomar, speciellt de med utländsk bakgrund, blir ofta skuldbelagda.

Socialarbetare för ungdomar arbetar för att nå ungdomar i deras vardagsmiljö, vi vill att det arbetet fördjupas. Det är viktigt att de som arbetar med barn och unga i socialtjänsten har genus- och HBTQIA+-kompetens.

Kopiera länk