Ett socialistiskt, feministiskt och grönt Malmö fritt från rasism

Vi lever i ett kapitalistiskt och patriarkalt klassamhälle där klyftorna ökar och jordens resurser utarmas. Vi ser orättvisorna och vill göra något åt dem. Vår vision är ett Malmö där din klasstillhörighet, din bakgrund eller ditt kön inte ska spela roll för vilka möjligheter du får i livet. Ett Malmö som gör allt i sin makt för att minska utsläppen och tar hand om vår miljö.

Jämlikhet

Vänsterpartiet är en del av den svenska och internationella arbetar- och solidaritetsrörelsen. Vi vill genom facklig och politisk kamp bygga ett rättvisare samhälle… Läs mer

Feminism genomsyrar allt

Ett feministiskt Malmö handlar om att omfördela makt och resurser. Patriarkatet är en samhällsstruktur som upprätthåller, återskapar och skyddar mäns överordning och den maskulina normen… Läs mer 

På en ekologisk grund

Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar miljöfrågorna till klass- och fördelningspolitik. Vänsterpartiet inser att klimatkrisen kräver en radikal och handlingskraftig klimatpolitik… Läs mer

Aktivt arbete mot rasism

Rasismen är ett faktum, inget politiskt tyckande. Var än rasismen dyker upp står Vänsterpartiet i första ledet för att kämpa mot.  I kommunen krävs det ett strukturerat och planerat arbete för att bekämpa rasistiska strukturer och fördomar… Läs mer

Stöd det antirasistiska och feministiska utomparlamentariska arbetet

Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med det feministiska och antirasistiska arbetet, men det krävs också en stark utomparlamentarisk kamp för att förändring ska ske… Läs mer

Bekämpa hatbrott 

Hatbrott sker inte i ett vakuum, de uppstår när det finns en samhällelig acceptans av sexism, rasism, homo-, bi- och transfobi samt funkofobi, strukturer som hela tiden reproduceras i majoritetssamhället. En effektiv bekämpning av hatbrott kräver samarbete mellan kommun och polis. 

Respektera olikheter

Vi lever i ett heteronormativt samhälle där alla förväntas vara heterosexuella, där kvinnor och män ges snäva roller om hur de får vara… Läs mer

Solidaritet med personer i papperslöshet

I vårt Malmö ska alla vara välkomna. Alla ska bli respekterade när de kommer till Malmö för att söka skydd… Läs mer

Minoriteternas rättigheter

Sverige har förbundit sig att skydda och stärka de nationella minoriteternas rättigheter till identitet, språk, kulturarv och religion… Läs mer

 

 

Kopiera länk