Solidaritet med personer i papperslöshet

I vårt Malmö ska alla vara välkomna. Alla ska bli respekterade när de kommer till Malmö för att söka skydd. Alla ska känna sig trygga med att besöka kommunal verksamhet.

Boende för ensamkommande barn ska vara i kommunal regi och hålla god kvalitet. Ensamkommande barn ska ha rätt till samma stöd och hjälp som alla barn inom socialtjänsten.

Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska öka resurserna till kvinnojourer som ger skydd och stöd åt kvinnor i papperslöshet. Vi vill att organisationer som arbetar med hjälp till personer i papperslöshet ska kunna få ekonomiskt stöd av kommunen.

Vänsterpartiet kräver att kommunen genom samverkan med de fackliga organisationerna på olika vis motverkar social dumping och strukturell rasism, bland annat genom att stötta de fackliga organisationernas arbete med att informera om vilka rättigheter som gäller på svensk arbetsmarknad och vart man kan vända sig om man blir behandlad illa. Vi vill att socialtjänstens uppdrag även ska omfatta de som befinner sig i landet oavsett legal status.

Kopiera länk