Minoriteternas rättigheter

Sverige har förbundit sig att skydda och stärka de nationella minoriteternas rättigheter till identitet, språk, kulturarv och religion. I verkligheten är dock både kunskapen om och implementeringen av minoritetslagen bristfällig i Sveriges kommuner, så också i Malmö. I alltför stor utsträckning hänger också lagens verkställande på att individer från de olika nationella minoriteterna tar ett mycket stort ansvar att övervaka kommuners och regioners arbete.

Vänsterpartiet ska verka för att minoritetslagens nuvarande bestämmelser efterföljs. Utbildningen om de nationella minoritetsspråken samt om de nationella minoriteternas kultur och kulturarv bör utvidgas, liksom möjligheten till vård och omsorg av personal som talar det egna modersmålet.

Kopiera länk