Aktivt arbete mot rasism

Rasismen är ett faktum, inget politiskt tyckande. Var än rasismen dyker upp står Vänsterpartiet i första ledet för att kämpa mot.  I kommunen krävs det ett strukturerat och planerat arbete för att bekämpa rasistiska strukturer och fördomar. Strukturer ska synliggöras och bekämpas, makt och resurser ska omfördelas.

Vänsterpartiet i Malmö vill se fler verksamheter som syftar till att både stötta individer, och bygga kunskap, historia och förändra förtryckande strukturer. Ett bra exempel på detta är Romskt informations- och kunskapscenter som är en befintlig verksamhet i Malmö stad. Det finns även en speciell satsning för att motverka antisemitism. Vi vill ha en liknande verksamhet i form av ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter. Vi anser också att kunskap om och bekämpandet av rasism mot muslimer behövs.  Antirasism och arbetet mot diskriminering ska genomsyra kommunens hela verksamhet.

Malmö har under de senaste 70 åren varit en hoppets hamn för många flyktingar, en arbetskraftsinvandringens stad och en smältdegel för människor från hela världen. Vi vill genom kommunen ta tillvara Malmös unika möjlighet att utgå ifrån ett gräsrotsperspektiv, att bygga antirasism underifrån genom satsningar på långsiktiga, kunskapsbärande institutioner och ett utökat samarbete med civilsamhället och Malmö Universitet.

Malmö stad ska i samverkan med fackföreningsrörelsen ställa krav på oseriösa arbetsgivare som idag konkurrerar genom att dumpa löner och anställningsvillkor och cyniskt utnyttja de arbetare som har svagast ställning på arbetsmarknaden. Det är en strukturell rasism vi aldrig kan acceptera.

Kopiera länk