Jämlikhet

Vänsterpartiet är en del av den svenska och internationella arbetar- och solidaritetsrörelsen. Vi vill genom facklig och politisk kamp bygga ett rättvisare samhälle. För oss är politikens grundläggande uppgift att skapa jämlikhet mellan människor, det är därför vi är ett socialistiskt parti och vi ställer upp i parlamentariska val för att vi vill förändra. Våra förslag går ut på att omfördela makt och resurser genom demokratiska beslut.

I Vänsterpartiets Malmö fördelar vi resurser efter behov och omfördelar makt från arbetsgivaren till de som arbetar. Vi inser vikten av vår gemensamma sektor, både som den effektivaste formen att ge jämlik välfärd och för att skapa jobb. Vi vill anställa fler, minska lönegapet och göra Malmö stad till en föregångare som arbetsgivare genom att inte tvinga någon till osäkra anställningar. Om verksamhet handlas upp så ska Malmö stad ställa krav på att det sker till villkor enligt fackliga kollektivavtal.

Kopiera länk