På en ekologisk grund

Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar miljöfrågorna till klass- och fördelningspolitik. Vänsterpartiet inser att klimatkrisen kräver en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ställer om vårt samhälle för att hållas inom de gränser naturen sätter upp. Vi verkar för en jämlik fördelning av resurser inte bara mellan nu levande människor, utan även i förhållande till kommande generationer. Villkoren för vår miljös framtid ska dikteras av demokratiska beslut, inte av eventuell välvilja av några få företagsägare.

För att ställa om Malmö till en hållbar stad behövs fler och nya jobb. Redan idag förändras kompetenskraven på många arbetsplatser som följd av att verksamheter ställer om till fossiloberoende. Därför behövs massiva satsningar på utbildning kopplad till förändringarna i produktions-och arbetsprocesserna. Privata och offentliga arbetsgivare samt utbildningsanordnare måste snarast påbörja kartläggningen av kvalifikation- och kompetensbehov för de anställda inom framtidens gröna jobbsatsningar.

Kopiera länk