Respektera olikheter

Vi lever i ett heteronormativt samhälle där alla förväntas vara heterosexuella, där kvinnor och män ges snäva roller om hur de får vara. Normbrytande sexuella uttryck eller könsidentiteter utmanar patriarkatet. I Malmö stads verksamheter ska alla bemötas med respekt utifrån sin livssituation. Vänsterpartiet vill därför stärka personalens HBTQIA+-kompetens för mer jämlika verksamheter och bättre arbetsmiljö.

Kopiera länk