Stöd det antirasistiska och feministiska utomparlamentariska arbetet

Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med det feministiska och antirasistiska arbetet, men det krävs också en stark utomparlamentarisk kamp för att förändring ska ske. Facket är vår största utomparlamentariska rörelse. Att organisera sig fackligt i den fackliga organisation som har kollektivavtalet där man jobbar är därför särskilt viktigt.

Vi vill att det i kommunen ska införas ett stöd för kvinnors organisering. Eftersom den rasistiska rörelsen bygger på och upprätthåller manlig överordning är den ett direkt hot mot kvinnors rättigheter. Kampen mot rasism och högerextremism hör därför nära samman med den feministiska kampen.

Vi vill att kommunens föreningsbidrag ska premiera arbete mot rasism och diskriminering. Det är viktigt att det skapas forum och vägar för minoritetsgrupper att kunna påverka kommunens arbete. Alltför länge har majoritetssamhället gett sig tolkningsföreträde över minoriteterna.

Kopiera länk