Barn- och ungdomskultur i hela staden

Barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud och aktiviteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det som passar dem själva bäst. Den satsning som görs via Sommarscen Malmö på barnkultur i många av stadens delar ska fortsätta och utvecklas, likaså bör Folkets Parks lyckade satsningar på gratis kultur för barn och vuxna fortsätta. 

Kulturskolan är till för alla barn och ungdomar i Malmö. Alla som vill ska ges möjlighet att delta och Kulturskolan ska aktivt arbeta med att få barn från hela staden att delta i verksamheten, inte minst från de områden som idag är underrepresenterade i verksamheten.

En grundläggande förutsättning för att kunna söka sig till Kulturskolan är att utbudet motsvarar intresset och att verksamhet erbjuds på många platser i Malmö. Vi vill att Kulturskolans avgifter ska vara låga eller helst avskaffade. Vi vill satsa mer resurser på El Sistema, en orkesterverksamhet för barn, så fler barn i Malmö nås. 

Det är viktigt att närheten till barn- och ungdomskultur ökar för de som bor i områden med lägre inkomster och högre arbetslöshet. Det kräver ökad kreativitet och nytänkande i hur kulturinstitutioner i alla dess former placeras och utövar sin verksamhet i Malmö. Allaktivitetshus i hela Malmö ger ungas eget skapande utrymme.

Vänsterpartiet vill att alla nya grundskolor som byggs i Malmö ska anpassas så att allaktivitetshus blir en integrerad del av skolan.

Skolans roll för att barn och unga ska få del av kultur kan inte nog understrykas. Vi vill både att Unga Teatern och skolbioverksamheten utvecklas, att fler fria kulturarbetare engageras i skolans verksamhet och att kultur för barn och unga prioriteras i kulturnämndens arbete. 

Kulturpraktik via Ung i Sommar där många av stadens unga under tre veckor får praktisera på en av kommunens kulturinstitutioner, ska utvecklas, förstärkas och spridas bättre till alla kommunens institutioner.

Kopiera länk