Feministiska och antirasistiska perspektiv

Kulturlivet måste spegla Malmöborna, både vad gäller ekonomiskt stöd och institutionernas repertoarer. Jämställdhetsintegrering och andra metoder för att upptäcka och agera mot diskriminering inom det offentliga kulturlivet ska intensifieras. Institutionerna har ett särskilt ansvar att spegla befolkningen och rådande samhällsförhållande.

Kommunen ska tillsammans med civilsamhället arbeta för att få till en liknande certifiering för antirasism. Vi vill att utbytet med institutionernas motsvarighet i Malmöbornas ursprungsländer ska öka. Malmö stad ska bli bättre på att uppmärksamma och ge utrymme för de kulturutövare från andra länder som finns i vår stad.

Malmö har en aktiv feministisk scen som ska stödjas genom att tjejer får bättre tillgång till replokaler och konserttillfällen. Sommarscen Malmö och andra liknande kultursatsningar ska spridas än bättre i staden, det är viktigt med kultur i stadens alla delar, inte bara i centrum.

Kopiera länk