Folkbiblioteken och litteratur

I vår stad ska alla ha rätt till likvärdig biblioteksservice och känna sig välkomna till biblioteken. Kommunens områdesbibliotek måste få utökade resurser som garanterar utveckling av verksamheten och litteraturinköp. Nya bibliotek ska förläggas i ekonomiskt utsatta områden. De bibliotek som finns ska stärkas exempelvis genom en väl utbyggd barn- och ungdomsverksamhet.

Biblioteken har många roller: en öppen mötesplats där alla är välkomna, ett demokratins hus som tillgodoser befolkningens behov av information och kunskap samt ett utrymme för samtal och diskussion.

Biblioteken ska fortsätta vara och utveckla en plats där litteraturen, läsandet och boken står i centrum.  Biblioteken ska vara tillgängliga, genom att erbjuda litteratur på olika språk, längre öppettider och bokbussar. 

Biblioteken ska ha aktiv dialog med alla Malmöbor inte minst underrepresenterade och diskriminerade. Barns och ungdomars tillgång till litteratur ska prioriteras.

Bibliotekens viktigaste resurs är bibliotekarierna, deras yrkeskunskap och arbete ska uppvärderas och ges utökat utrymme i verksamheten.

Lässatsningar som når och stimulerar till läsning, som böcker på arbetsplatser och vårdinrättningar och litteraturföreningar är viktiga att stödja och utveckla i Malmö.

Kopiera länk