Kultur för alla  

Tillgång till kultur ska garanteras alla oavsett deras tidigare erfarenheter, kulturella kapital och tjocklek på plånboken. Kulturpolitiken ska vara kompenserande för att klassamhället snedfördelning av kultur ska motverkas.

Genom mycket låga eller inga avgifter ska alla kunna uppleva musik, konst, film och teater samt ta del av vårt kulturarv och tänkvärda utställningar på museerna. På kommunens muséer vill vi införa ett automatiskt årskort vilket innebär att en erlagd entréavgift gäller hela året ut för obegränsat antal besök. Öppettiderna på institutionerna ska vara generösa och anpassade till Malmöbornas behov.

Vi vill att det erbjuds kulturpedagogisk verksamhet för barn och unga på alla institutioner, men också för alla Malmöbor utan egen erfarenhet av att uppleva och tolka utställningar och föreställningar.

När Malmö stad arrangerar stora kulturarrangemang, som Malmöfestivalen, är det viktigt att kombinera internationella och nationella artister med lokala kulturarbetare.

Kultur ska finnas över hela staden genom allt från allaktivitetshus och stadsdelsbibliotek till fria kulturgrupper, kulturskolans verksamhet och festivaler underifrån.

Genom att arbeta nyskapande med kulturförmedling kan fler få tillgång till kulturen, ett exempel kan vara att inrätta kulturombud i våra bostadsområden och på kommunens arbetsplatser.

Kopiera länk