Kultur och demokrati

Kulturen har ett alldeles eget värde, som inte behöver motiveras av att den är nyttig för något annat. All kultur gillas inte av alla, men all kultur behövs för att alla ska få rätt till kultur. Därför ska Malmö satsa på en kulturpolitik som stödjer både bredd och spets, där ett levande och bubblande kulturliv kan överleva och utvecklas.

Kulturen ska vare sig förbehållas en liten elit eller användas för att marknadsföra Malmö, utan i första hand finnas till för alla oss som bor och lever i Malmö. 

Kultur är en mänsklig rättighet som handlar om yttrandefrihet och det fria ordet som aldrig får tystas. Vi vill utveckla Malmös arbete med fristadsförfattare till att omfatta fler och även gälla utövare inom andra konstformer.

Kopiera länk