Kulturarv

Vänsterpartiet ser bevarandet av kulturarvet som en viktig kulturpolitisk uppgift. Vi måste känna till vår historia för att förstå den tid vi lever i och kunna bana väg för framtiden.

Fortfarande utgår mycket av den historiebeskrivning vi får, inte minst i skolorna, från en borgerlig kultur. Vi vill att den folkliga kulturen ska få större utrymme.

Genusperspektivet, arbetarrörelsens historia, immigranternas historia och den nationella minoriteternas historiska situation i Sverige samt Sveriges roll i skapandet av en orättvis värld där människor tvingas på flykt behöver belysas.

Malmö stadsarkivs samlingar måste bli mer lättillgängliga och de ska samarbeta med skolorna. Kommunens muséer bör satsa på att utveckla digitala och virtuella utställningar som komplement till dagens utbud.

Kopiera länk