Stärk alla konstarter i Malmö

Film, bildkonst, scenkonst, dans, litteratur och musik är alla konstarter som finns väl representerade i Malmö både som institutioner och i det fria kulturlivet. Malmös omfattande kulturutbud och många kulturarbetare inom dessa kulturformer gör Malmö till en unik plats.

Vänsterpartiet vill stärka kulturarbetarnas förutsättningar att verka inom sin kulturform. Kulturarbetarnas försörjningsmöjligheter ska öka, den gemensamma infrastrukturen ska stärkas och stödet till det fria kulturlivet öka.

Kvalitetsfilmen ska utökas och stärkas, fortsätta verka och få en utökad publik. En viktig del av Malmös filmscen är den omfattande festivalverksamheten som ska stödjas. Produktionen av dokumentär- och spelfilm från Malmö är framgångsrikt. Malmö bör satsa resurser för att stödja filmkulturen på fler och nya sätt. 

Konsten till folket är ett slagord som har sin plats också i vår tid. Vi vill inom bildkonsten bland annat prioritera stöd till lokala gallerier framför allt de konstnärsdrivna, vi vill utöka systemet med ateljéstipendier och stödja konstvisningar i hela Malmö framför allt där det inte normalt visas konst.

Konst i alla offentliga miljöer måste utökas och demokratiseras. Målet att 1 % av byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning ska genomföras vid alla byggen i Malmö. Nya former inom bildkonsten som gatukonst ska stödjas.

Scenkonsten har starka traditioner i Malmö med både framgångsrika dans- och teaterinstitutioner samt fria grupper, ofta med ett samhällskritiskt anslag. Vänsterpartiet vill optimera förutsättningarna för samverkan mellan institutionerna och de fria grupperna. Vi vill att teatern kommer ut i hela Malmö genom billiga replokaler och samutnyttjade resurser som kommer fler grupper till godo. I Malmö bör det finnas utrymme för en återkommande scenkonstbiennal.

 

Musiken, i alla dess former, har en viktig plats i många människors liv. Musiker som verkar i Malmö behöver utökade möjligheter att göra det, till exempel genom stöd till minifestivaler, musikföreningar och kulturhus. De som arbetar med jämställda bokningar ska premieras. Vi vill att fler Malmöbor får tillgång till den klassiska musiken. 

Kopiera länk