Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare

Vänsterpartiet arbetar för att Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare och vara ett föredöme för andra arbetsgivare. De anställda är kommunens främsta resurs.

Det är en av Vänsterpartiets viktigaste uppgifter att kämpa för löner som går att leva på, trygga anställningsvillkor, god arbetsmiljö och bra möjligheter till att utvecklas i sitt yrke för kommunens anställda. Det är inte bara en rättvisefråga utan också en förutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera personal i framtiden.

En socialistisk och feministisk politik innebär att förflytta makt, både från högavlönade till lågavlönade och från män till kvinnor.

Tryggare arbetsliv

Vänsterpartiet vill omvandla visstidsanställningar till fasta schemalagda heltidstjänster. Deltids- och visstidsanställda har ofta lägst löner, mindre möjlighet till kompetensutveckling och sämst möjlighet att påverka på jobbet… Läs mer

Jämställda löner

Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor, och mellan rasifierad och icke-rasifierad personal… Läs mer

Feministisk arbetsgivare

Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler områden än lönen… Läs mer

Återkommunalisera verksamhet

Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån Malmöbornas behov. Därför är det viktigt att kommunen arbetar för att återta redan privatiserad verksamhet… Läs mer

Satsa på kompetensutveckling

Alla har rätt att utvecklas inom sitt yrke. All personal ska ha tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, medarbetarsamtal och handledning vid behov… Läs mer

Bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden

På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering. Personalens sammansättning ska prägla det omgivande samhället… Läs mer

Satsa på bra arbetsmiljö

Kvinnor i offentlig sektor har idag ofta en svår arbetsmiljösituation med många tunga lyft eller stressfyllda arbeten där kraven är större än resurserna. Kvinnor drabbas oftare av ohälsa på grund av sitt arbete, än vad män gör… Läs mer

Utveckla medarbetarinflytandet

Vänsterpartiet anser att det långsiktigt är viktigt att de anställda har möjlighet till demokratisk påverkan och delaktighet… Läs mer

Utbilda i bristyrken

Vi vill att kommunen aktivt ska bygga upp en struktur för att säkerställa kompetensutveckling och utbildning inom kommunala bristyrken… Läs mer

 

Kopiera länk