Återkommunalisera verksamhet

Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån Malmöbornas behov. Därför är det viktigt att kommunen arbetar för att återta redan privatiserad verksamhet.

Erfarenheten visar att när privata ägare skapar vinst ur samhällstjänster, görs det genom att sänka kvaliteten och införa sämre villkor för de anställda genom otryggare anställningar, fler deltider, lägre löner samt stress och sämre arbetsmiljöer. Vinstintresset gör att privata aktörer är sämre på att ställa om till hållbara lösningar vilket krävs för att motverka klimatförändringarna.

Privatisering innebär att den demokratiska påverkan minskar. Vi vill till exempel att kommunen ska bedriva lokalvård i egen regi istället för att som idag köpa in nästan hälften av all städning från externa företag. Vi vill dessutom att Malmö stad samarbetar med andra kommuner kring boenden och behandlingar i offentlig regi.

Malmö stads behov av lokaler är alltid stort. Om kommunen äger sina lokaler hålls långsiktigt lokalkostnaderna betydligt lägre än om de hyrs. När behoven förändras kan lokaler anpassas till annan kommunal verksamhet. Skolor kan bli förskolor och äldreboenden kan byggas om till studentbostäder eller trygghetsboenden, till exempel. Vänsterpartiet verkar därför för att öka kommunens ägande av verksamhetslokaler. 

Kopiera länk