Bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden

På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering. Personalens sammansättning ska prägla det omgivande samhället. Vänsterpartiet anser att flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet ska ses som en merit vid anställningar.

Personalen, framförallt cheferna, ska få utbildning i diskrimineringsfrågor. Kommunens mål, om att de anställda ska spegla befolkningen måste även gälla vid chefstillsättningar.

Vänsterpartiet vill se ett särskilt program för chefstillsättningar som ska syfta till att få större mångfald bland Malmös chefer. Någon som arbetar med personalfrågor inom varje förvaltning ska ha specialkompetens kring funktionsnedsättningsfrågor för att kunna driva utvecklingen av ett mer tillgängligt arbetsliv framåt.

Malmö ska vara en förebild när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning.

Kopiera länk