Feministisk arbetsgivare

Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler områden än lönen. Arbetsmarknaden är segregerad och inom kvinnodominerade arbeten förekommer det sämre arbetsvillkor, sexuella trakasserier, otryggare anställningar, sämre karriärmöjligheter och delade turer. Kvinnor har inte rätt till arbetskläder i samma utsträckning som män. De stressrelaterade sjukskrivningarna är också högre bland kvinnor och inom kvinnodominerade yrken.

Vi vill att Malmö stad ska ha ett aktivt arbete för en jämställd personalpolitik, där orättvisor tydligt synliggörs och åtgärdas. Det kan till exempel handla om ett aktivt jämställdhetsarbete för att påverka normer och attityder på arbetsplatsen, men också att systematiskt ställa frågor om våld i nära relationer samt arbeta för en bättre psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

Det är också en stor skillnad i vem som tar ut föräldraledighet och vård av sjukt barn. Vänsterpartiet vill se att kommunen särskilt satsar på att det ska vara lätt att kombinera att vara anställd i Malmö stad och vara förälder, oavsett kön. Det kan till exempel innebära att uppmuntra föräldraledighet, att löneutvecklingen säkerställs, förläggning av mötestider, ledighet med lön för att kunna vara med under skoldagar.

Kopiera länk