Jämställda löner

Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor, och mellan rasifierad och icke-rasifierad personal. Vi kan göra mycket på kommunal nivå, då 80 procent av de anställda inom kommuner och landsting är kvinnor och många med utländsk bakgrund.

 Vänsterpartiet stödjer de fackliga kraven för höjda lägstalöner och befattningslöner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål. Det är idag en realitet att många inte kan leva på sin lön och att klassklyftorna ökar.

Vänsterpartiet vill att de lågavlönade inom kommunen ska få rejäla lönelyft. Med bättre villkor och höjda löner för de lägst avlönade i kommunen ökar trycket att även den privata sektorn höjer sina löner. Det är samtidigt viktigt att motverka löneinflationen bland kommunens chefer och att generellt motverka ökade löneklyftor.

Ingen anställd i kommunen ska kunna tjäna mer än tre gånger så mycket som någon annan.

Kopiera länk