Satsa på kompetensutveckling

Alla har rätt att utvecklas inom sitt yrke. All personal ska ha tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, medarbetarsamtal och handledning vid behov. Vid nya chefstillsättningar är det viktigt att man inte bara ser till den formella utbildningen utan också ser till kompetensen inom verksamhetsområdet.

Kompetensutveckling krävs också på kommunens alla förvaltningar vad gäller klimat- och miljöaspekter. Det ska vara en del av den interna utbildningen för att uppnå våra miljömål.

Kopiera länk