Tryggare arbetsliv

Vänsterpartiet vill omvandla visstidsanställningar till fasta schemalagda heltidstjänster. Deltids- och visstidsanställda har ofta lägst löner, mindre möjlighet till kompetensutveckling och sämst möjlighet att påverka på jobbet.

Vänsterpartiet vill minimera timanställningar och förbjuda kommunen att tvinga sin personal till delade turer. Vårt mål är att ingen ska tvingas till deltid. Vi vill att kommunen ska ha egna personalpooler för merparten av vakanserna och frånvaron, för att ge fasta anställningar, bättre personalförsörjning och högre kvalitet i verksamheten.

Vänsterpartiet driver att Malmö stad inte ska använda allmän visstid som anställningsform. Arbetsbelastningen är i många fall för hög och personaltätheten är för låg. Vi vill att det under de närmsta åren satsas kraftigt på att anställa fler. Fler anställda är den viktigaste åtgärden för att öka kvalitén i välfärden och minska stressen hos de anställda.

Kopiera länk