Utbilda i bristyrken

Vi vill att kommunen aktivt ska bygga upp en struktur för att säkerställa kompetensutveckling och utbildning inom kommunala bristyrken.

Inom Malmö stad arbetar idag personal utan adekvat utbildning, ett planerat och systematiskt arbete behövs för att ge dessa medarbetare den adekvata utbildning som krävs. Det kan göras på flera sätt, genom validering av kunskap man förvärvat och kompletteringsutbildning, genom lärande på arbetsplatsen eller genom annan utbildning som kommunen ordnar.

Kommunen bör därför systematiskt i samarbete med Arbetsförmedlingen använda de resurser som erbjuds för att utbilda personal i bristyrken.

 

Kopiera länk