Utveckla medarbetarinflytandet

Vänsterpartiet anser att det långsiktigt är viktigt att de anställda har möjlighet till demokratisk påverkan och delaktighet. Otrygga arbetsplatser är tysta arbetsplatser, där personalens engagemang inte tas till vara.

Vi värnar om personalens meddelandefrihet som en medborgerlig rättighet för offentligt anställda, men även som ett verktyg mot missförhållanden och maktmissbruk.

Det finns också ett tydligt samband mellan delaktighet på arbetet och hälsa. Vi vill använda de demokratiska utvecklingsmöjligheter som finns inom en politisk styrd verksamhet. Kommunen ska arbeta med nya demokratiska styrmodeller där personalen ges tillit och inflytande.

Kommunen måste överge styrmodeller som påminner om New Public Management. Kommunen ska uppmuntra fackligt engagemang samt underlätta för facklig utbildning och fackliga möten på arbetstid. Åsikterna från fackförbunden ska ges stor vikt vid utveckling av kommunens verksamhet.

Kopiera länk