En meningsfull fritid är viktig för hälsan och demokratin

Alla Malmöbor har idag inte samma möjlighet till en meningsfull fritid. Vänsterpartiet vill förändra detta genom att riva hinder som till exempel avgifter, långa transportsträckor och könsstereotypa mönster. Vi vill se till att aktiviteter och mötesplatser finns i hela staden. Ett aktivt föreningsliv motverkar ohälsa och är en förutsättning för demokratisk delaktighet.

Kopiera länk