Fler mötesplatser och fritidsgårdar

Fritidsgårdar och andra mötesplatser är viktiga för demokratin och för att ta tillvara människors, speciellt barn och ungas, engagemang, kreativitet och vilja. De ska vara platser att mötas på, fria från kommersialisering, diskriminering och stereotypa normer.

Vänsterpartiet vill satsa resurser på mötesplatserna så att personalen har möjlighet att skapa bärande relationer till de unga. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplatser, och ses som resurser, inte som problem.

Det behövs fler öppna mötesplatser där både unga och vuxna Malmöbor kan mötas, allaktivitetshus är ett bra exempel. Även för pensionärer och personer med funktionsnedsättning behövs fler mötesplatser med stimulerande aktiviteter.

I ett samhälle som vårt, där inte alla känner sig trygga överallt på grund av diskriminering, är det angeläget att skapa frirum. Mötesplatser för HBTQIA+-ungdomar, är ett sådana frirum som ska stödjas.

Kopiera länk