Jämlika förutsättningar för föreningslivet

Vi vet att förutsättningarna ser olika ut inom föreningslivet, där män, svenskhet och funktionalitet premieras. Vänsterpartiet vill förändra föreningsstödet så att nyetablerade föreningar har lättare att få information och stöd.

Vi vill uppmuntra föreningar som arbetar med aktiviteter som är riktade till personer med funktionsnedsättning. Alla föreningar som får stöd av kommunen ska visa hur de arbetar mot diskriminering.

Kopiera länk