Stärk föreningarna

Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är en viktig del av demokratin. Vänsterpartiet vill uppmuntra ett allsidigt föreningsliv. Det samhälle vi har idag är ett resultat av folkrörelsers kamp, därför är bra villkor för föreningslivet grundläggande. Det är oroande att antalet föreningsaktiviteter sjunker. Kommunen måste i fortsatt dialog med medborgarna och föreningarna förbättra och vid behov förändra villkoren med syfte att stärka föreningslivet.

Kopiera länk