Återbruk och kollaborativ ekonomi 

Klimat- och miljökriserna synliggör vikten av att bygga samhället mer jämlikt, inte bara i fråga om ekonomisk fördelning utan också avseende andra resurser och klimatutrymme. En mycket liten del av hushållens resurser nyttjas i förhållande till miljökostnaden för att producera dem.

Malmö stad ska underlätta och stödja utvecklingen av en kollaborativ ekonomi, där enskilda på ett organiserat vis låter resurser cirkulera mellan varandra utan vinstintresse. Malmö stad ska upprätta fysiska platser för delningspooler, allmänna verkstäder och återbrukscentraler i varje stadsdel.

Ekologisk och klimatmässig hållbarhet speglas i bland annat cirkulär ekonomi och delningsekonomi med syfte att minska vår konsumtion.

En viktig åtgärd vad gäller social hållbarhet är att skapa mötesplatser för stadens invånare. En verksamhet som förenar båda dessa mål och som Vänsterpartiet Malmö driver på för att inrätta, är ”lekotek”; ett bibliotek som i stället för böcker lånar ut leksaker.

Malmö stad ska i budgeten avsätta ekonomiskt stöd för utveckling av icke-kommersiella strukturer för organisering av dessa resurser.

Kopiera länk