Effektivisering av trafiken

Vänsterpartiet vill öka användning av Malmöpendeln med fler turer och på lång sikt en utbyggnad av ytterligare stationer längs kontinentalbanan. Detta i samverkan med att ett yttre godsspår samt nya spår till hamnen anläggs.

Malmö stad ska även verka för att återuppta planeringen av persontrafik på Simrishamnsbanan – alla dessa åtgärder är nödvändiga för klimat- och miljöomställningen. 

Kopiera länk