Forskningsstöd

Malmö stads miljö- och klimatarbete ska kopplas till Klimatsamverkan Skånes (KSS) verksamhet. Malmö stad ska skapa ett eget regelverk och bygga upp relevant kompetens inom den egna organisationen. Det innebär att kommunen antar strategier och policys samt fastställer mål inom dessa ramar.

Det nya miljöprogrammet, en kommande koldioxidbudget och ett nytt program för hållbar stadsutveckling är exempel på detta. Ansvaret för genomförandet ska ligga på högsta politiska nivå och följas upp årligen.

Kopiera länk