Malmö är en cykelstad

Vänsterpartiet Malmö vill ge cyklismen ännu bättre förutsättningar så att andelen resor med cykel kan öka. Ett utbyggt hyrcykelsystem där hyrstationerna också finns i ytterområdena ger fler cyklister.

Transporter med cykel tar bara en bråkdel av det utrymme som biltransporter tar och släpper till skillnad från bilarna inte ut några avgaser alls.

För att Malmö ska bli en ännu bättre cykelstad vill vi att öka utbyggnaden av cykelleder och flerfiliga cykelstråk samt rusta upp de befintliga. I detta arbete ska det bilanpassade vägnätet få stå tillbaka till förmån för cyklarna.

Vi ser utbyggnad av supercykelstråken som ett led i den nödvändiga minskningen av inpendlingen till Malmö och dessa bör därför integreras med övriga cykelstråk.

Kopiera länk