Schyssta arbeten åt alla

Vänsterpartiet anser att alla utifrån sin egen förmåga behövs när vi tillsammans bygger det goda, hållbara samhället. Därför ska det vara en rättighet att ha ett arbete att gå till och därigenom också trygga sin ekonomi. Arbete är ett sätt att känna delaktighet, förebygga isolering och skapa en identitet.

 

Fler och bra jobb för Malmöborna

Den stora arbetslösheten i Malmö är ett djupt allvarligt problem som i grunden hindrar oss från att leva trygga, utvecklande liv och befäster ojämlikheten… Läs mer

Bekämpa arbetslösheten – inte de arbetslösa

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt område, men då statens politik havererat behöver Malmö stad ta ett stort ansvar för allas rätt till arbete… Läs mer 

Bekämpa diskriminering – inte de som utsätts

Många av oss Malmöbor utsätts för diskriminering på en mängd olika sätt i arbetslivet. Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel som arbetsgivare… Läs mer

Rätt till arbete 

Allas rätt till trygga och säkra jobb är en fråga om makt och demokrati. Allt fler tvingas acceptera otrygga anställningar; tillfälliga jobb, timvikariat eller projektanställningar… Läs mer

Offentliga upphandlingar

Omkring en tredjedel av kommunens budget går till offentlig upphandling. Vänsterpartiet vill i första hand bedriva verksamhet i egen regi, det är främsta garanten för att det råder bra villkor… Läs mer

Ett arbetsliv för alla – förkorta arbetstiden

I Sverige har vi jämförelsevis långa normalarbetstider. Långtidssjukskrivningar och utslagning från arbetslivet är ett allvarligt samhällsproblem… Läs mer

 

Kopiera länk