Fler och bra jobb för Malmöborna

Den stora arbetslösheten i Malmö är ett djupt allvarligt problem som i grunden hindrar oss från att leva trygga, utvecklande liv och befäster ojämlikheten. Malmös arbetsmarknad, med allt högre krav på kvalifikationer, passar dåligt med många av oss som bor här. Vänsterpartiet vill främja tillkomsten av fler trygga, välbetalda jobb även med låga kvalifikationer.

Malmös arbetslöshet är framförallt koncentrerad till de områden som mest drabbas av den utsatthet som följer segregationen. När andra vill skuldbelägga arbetslösa, ofta med rasistiska baktankar, ser Vänsterpartiet att segregationen och arbetslösheten är resultatet av ekonomiska felprioriteringar i stadens utveckling. Politiken ska ta ansvar för att möta arbetsmarknadens strukturomvandling och utveckla de områden som så länge har fått stå tillbaka. Vänsterpartiet vill att det tas fram lokala strategier för fler jobb i områden med hög arbetslöshet. Genom att främja näringsverksamhet för varu- och tjänstesektorer som handlas och brukas lokalt kan grannskap lyftas av spridningseffekter.

Kopiera länk